Hlavní místnost

Hlavní místnost

Hlavní místnost

Zasedací místnost

Kuchyňka

Kávovar

Zamykatelné skříňky

Kaférna - úžasné kafe a zákusky

Jídlo hned naproti